Viac

  Štát plánuje zamestnaným aj nezamestnaným Slovákom rozdať milióny. Koho sa to týka a koho nie?

  Ľudia bez práce, ale aj zamestnaní budú mať možnosť od 8. apríla bezplatne získať finančnú podporu na vzdelávanie či rekvalifikáciu v rámci nového národného projektu Zručnosti pre trh práce.

  --- Reklama ---

  „Vzdelávanie je kľúčovým nástrojom na podporu nezamestnaných pri ich ceste späť na trh práce, ako aj pre ľudí v ohrození stratou zamestnania. Program sme inovovali s cieľom zvýšiť efektivitu a kvalitu služieb pre občanov a v jednom projekte spájame podporu pre ľudí bez práce aj zamestnaných. Okrem toho majú ľudia možnosť využiť tento projekt opakovane,“ povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.

  Pre nezamestnaných aj pre zamestnaných

  Projekt bude pôsobiť aj preventívne. Možnosť získať bezplatné vzdelávanie ponúkne aj zamestnaným záujemcom o zamestnanie, a to s cieľom ochrániť a zlepšiť ich postavenie na trhu práce. Projekt nie je určený pre samostatne zárobkovo činné osoby. „Tento projekt sme nastavovali citlivo, na základe potrieb ľudí, ale aj údajov o trhu práce tak, aby bola pomoc čo najúčinnejšia. Väčší priestor a viac podpory sme v rámci neho dali ľuďom, ktorí čelia komplikovanejšej životnej situácii a lepšie vzdelanie u nich má väčší potenciál podstatne im zlepšiť kvalitu života. Aj preto sme kládli dôraz na znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a mladých ľudí do 30 rokov bez práce,“ dodal generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Peter Ormandy.

  Žiadosť nemusí byť schválená

  Žiadatelia si sami vyberú vzdelávanie a aj jeho poskytovateľa. Úrady práce budú akceptovať iba poskytovateľov pôsobiacich v oblasti vzdelávania najmenej jeden rok. O príspevok na vzdelávanie bude možné žiadať od 8. apríla na príslušnom úrade práce, ktorý každú žiadosť individuálne posúdi.

  --- Reklama ---

  Žiadosť o poskytnutie príspevku je potrebné podať najneskôr 30 kalendárnych dní pred začiatkom kurzu. Pri schvaľovaní žiadostí budú úrady práce prihliadať na individuálne predpoklady a potreby žiadateľov, ako aj na potreby trhu práce.

  Na poskytnutie príspevku nie je právny nárok, môže sa preto stať, že žiadosť nebude schválená. Ak úrad práce žiadosť schváli, uzavrie so žiadateľom dohodu, na základe ktorej mu zaplatí vzdelávací kurz. V rámci tohto projektu nebude podporované vzdelávanie zamerané na získanie vodičského oprávnenia skupiny B.

  Ľudia bez práce, ale aj zamestnaní budú mať možnosť získať finančnú podporu na vzdelávanie v rámci nového projektu Zručnosti pre trh práce.Zdroj: Shutterstock

  Ak sa o príspevok uchádza občan, ktorý nie je evidovaný na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie, je potrebné, aby sa pred podaním žiadosti o príspevok zaregistroval ako záujemca o zamestnanie. To je možné urobiť na ktoromkoľvek úrade práce, sociálnych vecí a rodiny bez ohľadu na trvalý pobyt, prostredníctvom formulára „Žiadosť záujemcu o zamestnanie o sprostredkovanie vhodného zamestnania“, ktorý je možné podať osobne, elektronicky na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk alebo poštou.

  Obmedzená doba trvania projektu

  Jeden žiadateľ môže byť v rámci tohto projektu podporený maximálne dvakrát. V prípade, ak žiadateľ prejaví záujem o druhý príspevok, uprednostní sa vzdelávanie, ktoré nadväzuje na predošlý kurz. Druhé podporenie môže nasledovať až po ukončení záväzkov vyplývajúcich z prvej dohody uzatvorenej s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

  Úrady práce zaplatia uchádzačom o zamestnanie vzdelávacie kurzy v plnej výške na základe splnenia podmienok v dohode o príspevku na vzdelávanie. Znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie prispejú aj na pokrytie časti výdavkov súvisiacich s účasťou na prezenčnej forme vzdelávania vo výške 0,95 eur/1 hodinu, najviac v sume 190 eur. V prípade záujemcov o zamestnanie budú úrady práce uhrádzať kurzovné vo výške 100 % pri kurzoch realizovaných na základe akreditácie alebo iného relevantného oprávnenia a vo výške 80 % pri kurzoch realizovaných mimo akreditácie.

  Ukončenie projektu je naplánované na marec 2026, pričom na jeho realizáciu je vyčlenených viac ako 42 mil. eur z eurofondov a zo štátneho rozpočtu SR.

  Zdroj :
  SITA

  Autor

  Najnovšie články

  Súvisiace články

  Slovenský hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa podľa parity kúpnej sily bol v minulom roku v rámci EÚ štvrtý najslabší.

  Koľko Slovákov má finančnú rezervu? Toto číslo ťa možno šokuje

  Fico by chcel na poste predsedu parlamentu Andreja Danka

  SNS navrhuje, aby mohli zamestnanci rekreačný poukaz preniesť na rodiča

  Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR dosiahla v roku 2023 hodnotu 1430 eur. Medziročne sa zvýšila o 9,7 %.

  Nominálne mzdy rástli vo všetkých odvetviach. V niektorých však naďalej klesala zamestnanosť

  Vážna autonehoda v Košiciach. Hlásia niekoľko zranených

  Belgicko vyšetruje podozrenia, že Rusko sa snaží ovplyvniť eurovoľby

  Eurokomisia

  Európska komisia má obavy, či bude Slovensko vedieť zaručiť, že sa nebudú rozkrádať financie z Plánu obnovy

  Slováci, vybavenie nového pasu si nenechávajte na poslednú chvíľu. Štandardná lehota sa predlžuje