Viac

    slovenky

    Ženy odkladajú narodenie prvého dieťaťa do čoraz vyššieho veku. Ako sú na tom Sl...

    Priemerný vek prvorodičiek sa zvyšuje v celej Európskej únii.

    Slovenky musia pracovať viac, aby zarobili rovnako ako muži. Rozdiel ťa nemilo p...

    Na ktorom mieste sa nachádzame v rámci Európskej únie?