Viac

    vysoké školy

    UK zahájila rekonštrukciu druhého bloku internátu Ľudovíta Štúra

    Rekonštrukcia sa nedá odkladať kvôli havarijnému stavu budovy.

    Sprístupnili web s údajmi o výkonnosti slovenských verejných vysokých škôl

    Kvalita a výkon vysokých škôl po novom ovplyvňujú výšku dotácie pre jednotlivé vysoké školy.