Viac

    vláda

    Proces zamestnávania cudzincov do niektorých profesií bude rýchlejší. Ktoré odve...

    Proces prijímania cudzincov do niektorých profesií bude jednoduchší. Vláda totiž v štvrtok na návrh rezortu práce schvá...

    Štát podporí nielen automobilky a ich dodávateľov, ale aj rozšírenie elektromobi...

    Vláda sa zameria nielen na podporu slovenských automobiliek a lokálneho dodávateľského reťazca v náročnej transformácii...