Viac

    v núdzi

    Prieskum: Finančná situácia Slovákov sa zlepšuje. Stále však takmer každá piata ...

    Podiel slovenských domácností, ktoré hospodária s dostatkom peňazí na pokrytie základných potrieb i závažnejších výdavk...