Viac

    učitelia

    V školstve bude podľa analýz ročne chýbať 1500 – 2100 učiteľov

    Najvážnejší nedostatok je v Bratislavskom kraji.