Viac

    prvé dieťa

    Ženy odkladajú narodenie prvého dieťaťa do čoraz vyššieho veku. Ako sú na tom Sl...

    Priemerný vek prvorodičiek sa zvyšuje v celej Európskej únii.