Viac

    krádež

    Prieskum: Obyvatelia Slovenska považujú kyberhrozby za vážnejšie než krádež

    Prieskum ďalej ukázal, že viac ako 67 % respondentov si uvedomuje hrozbu úniku citlivých alebo osobných dát.

    Polícia obvinila šesť osôb v súvislosti s krádežou súčiastok

    Mužov polícia 16. apríla obmedzila na osobnej slobode.