Viac

    hospodárstvo

    SR môže mať v budúcnosti nedostatok pracovných síl vo všetkých odvetviach

    Jedným z možných riešení je vyvinúť úsilie na integrovanie ľudí zo znevýhodneného prostredia.