Viac

  Snúbenci si možno budú tvoriť vlastné priezvisko. Kombinovať budú môcť obe

  Poslankyne z klubu opozičného PS navrhujú, aby si osoby, uzatvárajúce manželstvo, mohli vybrať spoločné priezvisko zložené z priezvisk oboch snúbencov. Uzákoniť by tiež chceli, aby si ženy mohli vybrať priezvisko bez koncovky slovenského prechyľovania bez ohľadu na ich národnosť a potrebu jej deklarácie. Vyplýva to z predloženej novely zákona o mene a priezvisku, ktorou sa novelizujú aj ďalšie súvisiace zákony.

  --- Reklama ---

  Obsahuje i ďalšie zmeny. „Navrhovaná zmena zákona o mene a priezvisku a ďalších súvisiacich predpisov sa zameriava na odstraňovanie problémov a znevýhodnení, vyplývajúcich z praxe,“ deklarovali predkladateľky.

  Kombinovanie mien

  Podľa navrhovanej úpravy by sa manželia mohli volať napríklad Peter Drábik Lehotský a Soňa Drábik Lehotská a ich deti by mohli mať spoločné priezvisko Drábik Lehotský/Drábik Lehotská. „Podľa súčasnej právnej úpravy snúbenci môžu vyhlásiť, že priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom a jeden z nich si zároveň ponechá svoje doterajšie priezvisko,“ pripomenuli.

  Určiť dieťaťu priezvisko zložené z priezvisk oboch rodičov chcú poslankyne umožniť aj v prípade nezosobášených rodičov. V súčasnosti môže mať dieťa priezvisko len po jednom z rodičov. „Vzhľadom na narastajúci počet detí, ktoré sa rodia rodičom, ktorí nie sú zosobášení, súčasná právna úprava nereflektuje potreby, vyplývajúce zo zmenenej spoločenskej reality v porovnaní s obdobím, keď zákon pôvodne vznikal,“ skonštatovali.

  --- Reklama ---
  Snúbenci budú tvoriť vlastné priezvisko
  Shutterstock

  Zosúladenie s matrikou

  Osobám, ktoré uzatvorili manželstvo alebo iný riadne osvedčený vzťah, napríklad registrované partnerstvo, v súlade s právnym poriadkom iného štátu, navrhujú umožniť zosúladiť si prijaté priezvisko s priezviskom evidovaným matrikou na Slovensku.

  „Súčasná právna úprava vytvára nežiaduci stav, kedy slovenskí občania, ktorí uzatvorili manželstvo (páry rovnakého pohlavia) alebo registrované partnerstvo (páry rovnakého aj odlišného pohlavia) majú dve odlišné identity s dvomi odlišnými priezviskami v rôznych krajinách. Jednu v krajine, v ktorej zväzok uzavreli (priezvisko prijaté pri jeho uzatvorení) a druhú na Slovensku (pôvodné priezvisko),“ zdôvodnili. Nemožnosť zosúladiť si priezviská označili predkladateľky za zásah do práva na súkromie, ktorý nemá legitímne odôvodnenie.

  Navrhovaná účinnosť novely je od 1. septembra 2024.

  Zdroj :
  TASR

  Autor

  Najnovšie články

  Súvisiace články

  Pri elektronických testoch na vodičský preukaz je neúspešnosť Slovákov vyššia

  banka, výber z bankomatu, peniaze, mBank

  Klienti jednej z najväčších bánk na Slovensku si priplatia. Už čoskoro zmení svoj cenník poplatkov

  Na pozíciu eurokomisára vláda navrhne Maroša Šefčoviča

  Nemôžeme brať na ľahkú váhu, že nás niekto chce dostať z Európskej únie, hovorí Ódor

  Ministrovi práce a sociálnych vecí sa podarilo nájsť zdroje na zvýšenie dodatočného jednorazového príspevku pre všetkých dôchodcov.

  Dôchodcovia ocenili návrh SNS na prenos rekreačných poukazov seniorom

  Poznáme dôvod, prečo sa zrušil príspevok na zuby. Zdravotné poisťovne pripravujú nové benefity

  Väčšina Ukrajincov si myslí, že aj v prípade redukcie pomoci zo Západu, by krajina mala pokračovať v boji za oslobodenie okupovaných oblastí.

  Slováci v priebehu necelých dvoch dní vyzbierali viac ako milión eur na muníciu pre Ukrajinu

  Pod zámienkou investovania peňazí do kryptomien podvodníci pripravili poškodeného o viac ako 100-tisíc eur.

  Polícia vyšetruje kryptomenový podvod, poškodený prišiel o viac ako 100-tisíc eur