Viac

    výskum

    Slovensko zaostáva. Problematická je kvalita vzdelávania, výskum i zelená ekonom...

    Slovensko zaostáva v plnení cieľov udržateľného rozvoja v kvalite vzdelávania, výskume aj v zelenej ekonomike. Podľa no...