Viac

    väznice

    Aj väzni sú súčasťou pracujúcej spoločnosti. Takáto je ich mesačná mzda

    Z celkového priemerného počtu 10.018 väznených odsúdených a obvinených osôb spĺňalo vlani podmienky na zaradenie do prá...