Viac

    väzenie

    Aj väzni sú súčasťou pracujúcej spoločnosti. Takáto je ich mesačná mzda

    Z celkového priemerného počtu 10.018 väznených odsúdených a obvinených osôb spĺňalo vlani podmienky na zaradenie do prá...

    Väzni by mohli komunikovať s advokátmi online. Námet rozoberá pracovná skupina

    Vo väzniciach by mohli zaviesť možnosť porád väzňov s ich advokátmi prostredníctvom videokonferencie. Ministerstvo spra...