Viac

    školstvo

    Základné a stredné školy čaká bezpečnostný audit

    Na základe auditu by boli zavedené bezpečnostné opatrenia na mieru.

    Šikanovanie žiaka v škole môže začať aj reakciami učiteľa, hovorí psychologička

    Šikanovanie žiaka v škole môže začať aj reakciami učiteľa, ktorý si ich nemusí byť vedomý. Nedôstojné oslovovanie, pozn...