Viac

    Holandsko

    Dve tretiny nabíjacích staníc pre elektromobily v EÚ je sústredených v troch kra...

    Len tri krajiny Európskej únie, ktoré spolu pokrývajú približne 20 % jej rozlohy, sú domovom takmer dvoch tretín všetký...

    Amsterdam zaviedol nové opatrenia proti masovému turizmu

    Amsterdam plánuje rázne znížiť počet riečnych výletných lodí, ktoré môžu zakotviť v meste. Miestne úrady chcú ich počet...