Viac

    auto

    Na ilegálnom stretnutí nadšencov upravených vozidiel zistili desiatky porušení z...

    Stretnutie Illegal Meet sa konalo cez víkend v Starej Ľubovni.

    Vodiči, pozor. Ak si do konca mesiaca nesplníte túto povinnosť, hrozí vám pokuta...

    Daňovník môže zaplatiť daň bezhotovostným prevodom alebo poštovou poukážkou.