Viac

  Slovenský podnikateľ má zvyčajne nižší dôchodok ako zamestnanec. Z čoho žije potom ako senior?

  Takmer vo všetkých krajinách Európskej únie dostane podnikateľ nižší starobný dôchodok ako zamestnanec, aj keď obidvaja platia odvody z príjmu na úrovni priemernej mzdy.

  --- Reklama ---

  Podnikateľ na Slovensku by mal mať podľa teoretického výpočtu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) o desať percent nižší starobný dôchodok z povinného systému, než rovnako zarábajúci zamestnanec. Budúce dôchodkové zabezpečenie samostatne zarábajúcich je navyše oslabené, ak nie ochromené, nedodržiavaním pravidiel.

  Viac ako na dôchodok z povinného dôchodkového systému sa podnikatelia vo vyspelých krajinách s rozvinutou podnikateľskou kultúrou spoliehajú na predaj svojho podniku. Ten je podľa OECD ich najvýznamnejším zdrojom príjmu na dôchodku.

  Ľudia vo vyššom veku zvyčajne vlastnia etablovanú firmu. Ak začali podnikať v mladšom veku, v preddôchodkovom období môžu mať vybudovanú rastovú spoločnosť s ukotvenými odberateľmi, dodávateľmi a zamestnancami. Medzi podnikateľmi nad 50 rokov je výskyt stabilných firiem častejší ako medzi ostatnými podnikateľmi.

  --- Reklama ---
  Zdroj: Shutterstock

  Platí to aj pre Slovensko, hoci v užšom meradle ako v Európskej únii. V Únii možno každú desiatu firmu staršieho vlastníka považovať za etablovanú na trhu. Znamená to, že firma platí mzdy, odvody a platby obchodným partnerom nepretržite viac ako 3 a pol roka. Slovensko má nižšiu mieru etablovaných firiem starších vlastníkov, ale rozbeh podnikania je častejší ako v Únii.

  Problémom je predaj podnikov. Podľa OECD v krajinách Európskej únie zmení vlastníka približne 450-tisíc malých a stredných podnikov ročne s vplyvom na viac ako dva milióny zamestnancov a na celé odberateľsko-dodávateľské reťazce. Európska komisia odhaduje, že až jedna tretina týchto prevodov končí neúspešne.

  Do prevodu podniku vstupujú okrem pôvodného a budúceho vlastníka aj banky, poisťovne, právnici, regulačné či dohliadacie orgány. Zložitým aspektom prevodu je aj ocenenie podniku. Na zložitosť a pomalosť procesov dlhodobo upozorňuje Európska komisia, OECD a ďalšie medzinárodné inštitúcie, ale vlády reagujú pomaly.

  V Európe je niekoľko podporných neziskových iniciatív, ktoré fungujú na princípe prepájania predávajúcich s podnikateľmi, ktorí chcú prevziať existujúcu firmu. Do siete sú zapojené aj profesijné asociácie a bankové domy. Tie poskytujú školenia, finančnú podporu a iné služby podnikateľom, z ktorých väčšinu tvoria práve starší ľudia, odchádzajúci na dôchodok.

  Zdroj :
  SITA

  Autor

  Najnovšie články

  Súvisiace články

  Z dôvodu vážnej dopravnej nehody na diaľnici D1 v smere z Trnavy do Trenčína polícia uzavrela diaľnicu D1, a to už od križovatky Trnava.

  Ďalší útok medveďa na Slovensku. Na miesto smeruje záchranársky vrtuľník

  Slovenský hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa podľa parity kúpnej sily bol v minulom roku v rámci EÚ štvrtý najslabší.

  Koľko Slovákov má finančnú rezervu? Toto číslo ťa možno šokuje

  Fico by chcel na poste predsedu parlamentu Andreja Danka

  SNS navrhuje, aby mohli zamestnanci rekreačný poukaz preniesť na rodiča

  Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR dosiahla v roku 2023 hodnotu 1430 eur. Medziročne sa zvýšila o 9,7 %.

  Nominálne mzdy rástli vo všetkých odvetviach. V niektorých však naďalej klesala zamestnanosť

  Vážna autonehoda v Košiciach. Hlásia niekoľko zranených

  Belgicko vyšetruje podozrenia, že Rusko sa snaží ovplyvniť eurovoľby

  Eurokomisia

  Európska komisia má obavy, či bude Slovensko vedieť zaručiť, že sa nebudú rozkrádať financie z Plánu obnovy